Gabinet Medycyny Estetycznej

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski

SKŁADANIE SKARG I WNIOSKÓW

Każdy pacjent ma prawo do wyrażenia na piśmie swojej opinii na temat jakości obsługi, w szczególności udzielonych mu świadczeń zdrowotnych

Wszelkie uwagi można przekazywać w formie pisemnej na adres Centrum, osobiście w sekretariacie Dyrekcji Centrum, za pośrednictwem poczty elektronicznej albo też wpisując je w dostępnych drukach ankiety badania satysfakcji pacjenta.

Pacjenci mają prawo składania skarg i wniosków. Możliwe jest również wniesienie skargi lub wniosku pisemnie na adres Centrum lub ustnie do protokołu w Dyrekcji Centrum – gabinet 105.

Wszelkie Państwa uwagi są dla nas cennym źródłem informacji o pracy naszej placówki i służą stałej poprawie jakości świadczonych usług.

Skargi i wnioski przyjmuje:

Dyrekcja Centrum Medycznego
Im. Janusza Mierzwy sp. z o.o.

ul. Gen. Ch. de Gaulle`a 49
43-100 Tychy

tel. 668-576-263
e-mail: administracja@cmj-mierzwy.pl

Przyjmowanie pacjentów:

Wtorek i czwartek  w godz. od 10.00 do 12.00

Scroll to Top